Seminars

קרא עוד

פרויקט

קרא עוד

שיווק

יחחכ

קרא עוד

עדכונים וחדשות

30-07-2016

בניית בית ספר תיכון חדש למדעי סביבה התחיל בתמחם המרכז הסביבתי

26-04-2016

בקעת סח'נין- התחלת עבודה בטיילת ופארק אלמל

יומן פעיליות

26

יולי

ביקור קבוצת מנהיגות נשים ערבים ויהודים במרכז הסביבתי

לעוד פעילות

תמונת החודש

לדווח על

מפגע סביבתי

הפורום לתכנון משותף בלב הגלילהפורום לתכנון משותף בלב הגלילהפורום לתכנון משותף בלב הגלילהפורום לתכנון משותף בלב הגלילהפורום לתכנון משותף בלב הגלילהפורום לתכנון משותף בלב הגליל

דווח על מפגע סביבתי