חזון האיגוד

איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה, נחשב מהארגונים המובילים בעשייה הסביבתית בארץ. האיגוד שהתחיל את פעילותו במשרדים שכורים בלב העיר סח'נין בשנת 1993 כיחידה סביבתית אזורית, משרת כיום אוכלוסיה המונה יותר מ- 80 אלף תושבים ושטח שיפוט מעל 60 אלף דונם. המרכז הסביבתי הממוקם בסח'נין עם הבניין הירוק, מהווה את הלב הפועם של קריית החינוך המתפתחת בשיתוף עיריית סח'נין ובה מתרחשת עשייה סביבתית רחבת היקף. בגאווה רבה אפשר לומר כי האיגוד יוזם ומוביל בנושאים כמו בנייה ירוקה, שימור אנרגיה ואנרגיה חלופית וזאת בנוסף לפיתוח והדגמת שיטות לטיפול בשפכים המהווים תשתית חינוכית ומחקרית רחבת היקף ובסיס לשיתוף פעולה עם גורמי מחקר מהארץ ומחו"ל. 

האיגוד אינו רק ארגון מקומי שדואג לטיפוח הסביבה העירונית של היישובים החברים בו, וקידום תשתיות סביבתיות, אלא ארגון מקצועי שרוקם שיתופי פעולה עם ארגונים, ומוסדות מחקר ממדינות שונות בעולם דבר שזכה אותו בשנים האחרונות במספר פרסים מכובדים. הפרס הראשון בשנת 2006 בחסות ארגון MED-ENC של האיחוד האירופי, הגלובוס הירוק, ופרס גואנזו בסין להתחדשות עירונית שנחשב לפרס מכובד בקנה מידה עולמי, כאשר התמודדו על הפרס 255 פרויקטים מ- 153 ערים ( מתוכן 19 בירות) מ 56 מדינות, הפרויקט שלנו קבל מעמד של מקום בחמישייה השנייה של הפרויקטים המובילים התחדשות עירונית וקיימות בעולם, בנוסף בשנת 2013 האיגוד זכה בפרס עולמי "עיצוב לטובת הציבור" על תכנון המבנה הירוק ופעילות האיגוד  ולאחרונה התבשרנו על זכייה בעוד פרס בינלאומי בנושא עיצוב סביבתי, קיימות ושימור הזהות המקומית.

הפעילות של האיגוד מתבצעת בשלשה מעגלים עיקריים, המעגל הראשון: מתייחס לפעילות האיגוד בתוך מרחב היישובים החברים בו, ולשם מושקעים ומופנים עיקר המאמצים של הצוות המקצועי לקידום פרויקטים רבים בתחומי התכנון והתשתיות, החינוך, סקרים ומחקרים, תכנון לטווח ארוך והגברת המעורבות הקהילתית והניהול הסביבתי העירוני.

המעגל השני מתייחס לכלל הפעילות של האיגוד שכוללת שירותי הדרכה, הכשרה, יעוץ לבתי ספר, לארגונים, ורשויות מקומיות וקידום פעילות מדעים בבתי הספר ובקהילה.

המעגל השלישי מתייחס לכלל הפעילות של שיתופי הפעולה חוצה גבולות שרקם האיגוד ומרחיב באופן מתמיד עם ארגונים ומוסדות מחקר. האיגוד הצליח לרתום שותפים ממדינות כמו כמו ירדן, הרשות הפלסטינית טורקיה, ארצות הברית, מדינות האיחוד האירופי ואחרים במסגרת פרויקטים מחקריים שמתבצעים כעת בתשתיות האיגוד.

המרכז הסביבתי הפך להיות אבן שואבת למאות קבוצות של מבקרים מהארץ ומחו"ל שבאים לצורכי לימוד ולהתנסות בעשייה סביבתית, פיתוח עירוני, חקלאי ותיירותי.

היוזמות החינוכיות והקהילתיות תופסות נתח רחב מהפעילות המבוצעות על ידי האיגוד אם זה במסגרת של הפעלת המרכז לחינוך ומחקר סביבתי שפועל ברמה אזורית, ואם זה ביוזמות ופעילויות שמבוצעות בקמפוסים הבית ספריים בעשרות בתי הספר שמשרת האיגוד ביישובים החברים באיגוד או ביישובים אחרים במרחב. המרכז לחינוך ומחקר סביבתי ממשיך לקבל מאות קבוצות מבקרים מעשרות בתי ספר לביצוע מחקרי תלמידים וימי העשרה בנושאים סביבתיים שונים ברב בתי הספר ערבים ויהודים כאחד.