פר"ח סביבה


תכנית פר"ח סביבה היא חשיפת כלל תלמידי בתיה"ס לנושאים של עשייה ומנהיגות סביבתית, קיימות, סוגיות סביבתיות ומנהיגות. בנוסף התכנית באה לחשוף ולהעמיק את עולם הידע של התלמידים בתחומי איכות הסביבה, המשבר הסביבתי, ובעיות אקולוגיות שונות ודרכי שימור ופיתוח מקיים.
פר"ח בסביבה הינו מודל חינוכי בעל אג'נדה חברתית סביבתית הפועל למען שינוי אורח חיים סביבתי מקיים בתוך בתיה"ס, חשוב לציין שהתכנית משתלבת ותומכת בתכניות שונות שמופעלות בבתי הספר כמו בתי ספר ירוקים, גלוב, פעילות חקר ועוד.                                                                 
תוכנית הפעולה:
- תוכנית הכשרה לצוות החונכים.
- ישיבות צוות חונכים אזורי.
- ישיבות צוות חונכים יישוביים.
- תוכנית חודשית: ביצוע 4 שעות שבועיות בביה"ס בהתאם לבא:
 2 מפגשי העשרה לתלמידי ביה"ס (בניית מערכי שיעור בנושא סביבתי שנבחר יחד עם ביה"ס ).
 1 מפגש העשרה לקבוצת מנהיגים בית ספרית.
 1 מפגש תכנון ועשייה בביה"ס (הקמת קיר ירוק אקטיבי, פינות ירוקות וחדשות בכיתות, הפעלת תחנת מידע והסברה בביה"ס באמצעות המנהיגים, וכו).

מנחי התוכנית:
- נעים עביד, רכז פר"ח בסביבה, מנהלת פר"ח טכניון.
- אמאל בדארנה, רכזת חינוך, איגוד ערים לאיכות הסביבה אגן בית נטופה.

פרטי התקשרות:
אמאל בדארנה נייד 0525420758
טלפון 04-6745247
פקס 04-6745198
מייל [email protected]