סיורים סביבתיים

 סיורים בנושאים סביבתיים לבתי ספר יסודי-חט"ב 

    למה סיורים סביבתיים?

    סקרנותו הטבעית של הילד גורמת לראשית התעניינותו בסביבה ובכל המתרחש  בה. ההכרות וההבנה הנרכשות אודות התרחשויות בסביבה ובטבע תורמות להתייחסות רגשית אל הסובב. חשוב על כן להתחיל בחינוך סביבתי כבר בגיל צעיר שבו מוטבעים ערכים, הרגלים ודרכי עבודה.

סביר שעידוד וקירוב הילדים לנושאים בתחום הטבע והסביבה בגיל צעיר, מיטיבים את הסיכוי להתעניינותם ומעורבותם לגבי הסביבה בהמשך חייהם. בעבודתנו עם תלמידים מצאנו שקשה מאוד לשנות הרגלים פסולים ותפיסות שגויות שהתבססו במשך שנים, אנו מאמינים שעבודה מעשית וראיה מקרוב לנושאים הסביבתיים דרך התנסות וחקירה חווייתית תביא להתעניינות ולקיחת אחריות לנושא הסביבתי .

 איך זה פועל?

-         הסיורים כוללים -ניסויים, חקירה, תצפיות, משחקים, טיול בסביבה הקרובה, סיפור, למידה פעילה ומשותפת ועשייה אומנותי וסביבתית.

-          הסיורים מתבצעים לאורך עונות השנה וניתן להתאים אותם לחומר

        הנלמד בבית הספר.

-          קיימת אפשרות לספק חומר הכנה למורים בכדי להכין את הילדים לסיורים ורעיונות שהמורים יכולים לאמץ בבית הספר בכדי להטמיע את הנושא הסביבתי באורח חיי בית הספר.

-          בתי ספר המשתתפים בתכנית קרב, ניתן להזמין את הסיורים על חשבון תקציב קרב.

-          עלויות הסיורים ללא הסעה:

·            סיורים שמתקיימים באיגוד- 700 ₪ למדריך לקבוצה של עד 20 ילדים.

·            סיורים שמתקיימים מחוץ לאיגוד- 800 ₪ לקבוצה של עד 20 ילדים.

     (ניתן להזמין הסעות במרכז הסביבתי במחיר מיוחד- יש לתאם עם המזכירות).

 

מהם הסיורים הסביבתיים?

 

      סיורים שמתקיימים בשטח המרכז:

-          זהב מפסולת: חשיפה כללית לבעיות הפסולת, וסדנאות של עשייה ויצירה מפסולת.

-          מסעה של טיפת מים: חשיפה למקורות המים, חשיבות המים ודרכי טיפול במים מזוהמים.

-          ילדים מתכננים את הסביבה: אפיון האלמנטים הסביבתיים במבנה הכפר הערבי וסדנאות תכנון סביבתי.

      סיורים שמתקיימים מחוץ למרכז:

-          סיפורו של נחל: היכרות עם חשיבות הנחלים והמפגעים הסביבתיים שמאיימים על קיום נחלים בלתי מזוהמים (נחל צלמון).

-          אלבטוף: היכרות עם חשיבות הבקעה וחקלאות אורגנית, מגוון בע"ח וההדברה הביולוגית, בעיות סביבתיות שמאיימות על בקעת אלבטוף  ופתרונות סביבתיים , פעילות תחרות בין התלמידים וסדנא חקלאית בבקעת אלבטוף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירון