ידידי TAEQ

קרן ברכה

קרן ברכה הינה הקרן היחידה שתמכה בחזון של האיגוד וממנת פעילות שוטפת של האיגוד בתחומי חינוך וקהילה מאז שנת 2001. הקרן ממנה בניית המבנה הירוק של המרכז הסביבתית שמהווה את הלב הפועם של קריית החינוך המתהווה. אנו מודים תודה והערכה רבה לקרן ולמנהלי שלה שתמכו וממשיך לתמוך בפעילות האיגוד כל הזמן. תודה מיוחד לד"ר מרטין וייל שהיה מנכ"ל הקרן ביום שהכרנו בשנת 2001.