פרסים וכנסים

                                                                                                                      

הבניין הירוק תוכנן כמבנה היברידי המשלב בצורה יפיפייה ארכיטקטורה ערבית מסורתית עם טכנולוגיה מודרנית, ומכיל אלמנטים חוסכי אנרגיה רבים, הן מסורתיים והן מודרניים.   

איגוד ערים לאיכות הסביבה אגן בית נטופה זכה בפרסים לאומיים ובינלאומיים כדלקמן:                                                                                                          2006 הפרס הראשון של תחרות האיחוד האירופי בנושא יעילות אנרגטית בסקטור הבניה במדינות הים התיכון, פרויקט EU MED -ENEC .                                        2012 פרס הגלובוס הירוק, פרס ארגון גג חיים וסביבה של הארגונים הסביבתיים בישראל.                                                                                                            2012 פרס התחדשות עירונית, תחרות גואנז'ו הבינלאומית בסין.                                                                                                                                        2014 פרס בתכנון ועיצוב ציבורי, צרפת.                                                                                                                                                                               המבנה ומגוון הפעילויות המתקיימת בו, מגלמים את רעיון הקיימות, ע"י קידום אחריות סביבתית, שגשגת כלכלי ושוויון חברתי, בנוסף לקידום שיתופי פעולה בין קהילות שונות.