פיקוח ואכיפה סביבתית

האיגוד הכשיר מבין עובדיו, מפקחים סביבתיים ומקיים פעילות פיקוח ואכיפה על עברייני סביבה באמצעות אכיפה משולבות של מפקחי המשטרה הירוקה,  מפקחי המשטרה הקהילתית והפיקוח העירוני ובעזרת נאמני ניקיון. מערך האכיפה פועל למניעת מפגעים סביבתיים ולסילוק מפגעים קיימים באופן אפקטיבי ומהיר. פעולות האכיפה נועדו ליצור הרתעה בקרב עבריינים סביבתיים פוטנציאליים בכל תחומי הפעילות במרחב היישובים, באזורי התעשייה, בעסקים ובשטחים הפתוחים, במטרה לשמר את היישובים של האיגוד לנקיים ומסודרים.


דווח על מפגע סביבתי